dimecres, 27 d’octubre del 2010

1BAT

RAMON LLULL">
Comencem tema nou. Ramon Llull naix a Mallorca, fill d'una família d'aristòcrates. La seua vida era la d'un noble que vivia en la cort. A partir de l'aparició de Jesucrist, com escriu en el poema que tens a continuació, la seua vida canvià i es va dedicar fins la seua mort a difondre les idees del cristianisme. Poema "Lo Desconhort", ens explica com fou l'aparició: "Quan fui gran e sentí del món sa vanitat/ comencé a far mal e entré en pecat,/ oblidant Déu, seguint carnalitat,/ mas plac a Jesucrist, per sa gran pietat,/ que es presentà a mi cinc vets crucificat,/ per ço que el remembràs e en fos enamorat."
Teniu aquest vídeo perquè us féu una idea de la seua vida i de la seua obra. Té quatre parts.
A més podeu escoltar un versicle del llibre d'Amic e Amat i escoltar música de l'època.