dimecres, 29 de setembre del 2010

LLENGÜES ROMÀNIQUES

Les llengües romanços deriven del llatí vulgar de l'Imperi Romà, el qual diferia del llatí cult o literari dels textos clàssics. A mesura que els exèrcits de Roma ampliaven les fronteres de l'Imperi, el llatí anava sent introduït com llengua de l'administració. El llatí parlat que era uniforme al principi, ja començava a donar mostres de diferenciació respecte al llatí de la literatura clàssica. AL produir-se l'ensulsiada de l'Imperi i la desaparició de l'administració romana, el llatí de cada regió va començar a evolucionar segons criteris propis. Sumat a això la gran distància que separava unes regions d'unes altres i les influències d'altres llengües locals, tot això va ocasionar en conseqüència el naixement de les llengües romanços.Quan entres en aquest link observaràs diferents mapes de les llengües romàniques.
Us he enganxat en els documents un arxiu amb préstecs lèxics.